Borgmestermodtagelse

Tirsdag d. 17. november 2015 kl. 18:09 af Henrik Pfaff

Vores danske mestre lilleputterne og juniorerne blev modtaget af borgmester Ib Terp på rådhuset torsdag d.12. november

Helt så mange som sidste år, hvor vi mødte tillige mødte frem med seniorer og drenge kunne det jo ikke blive til, men måske godt det samme, for deltagerne og mange forældre og ledere fyldte rådhussalen op.

Juniorholdets anfører Mads Henriksen kunne jo ikke være med, da han er på akademi i Australien, mens hans bror Jonas må kom på krykker efter at have brækket anklen under fodbold i skolen – så lad være med det. Det koster ham en rum tiden uden idræt.

Borgmester Ib Terp sagde blandet andet i sin tale:

De to hold, der sidder her i dag er hold nr. 76 og 77, der har vundet et dansk mesterskab for klubben siden dens stiftelse i 1956. Af disse mange mesterskaber er hele 75 vundet, mens I har hørt til i Brøndby, hvor I nu har boet i 48 år. Alle disse hold, der gennem årene har begejstret os, er blevet hædret her på rådhuset til stor glæde for Kommunalbestyrelsen.

Det er altså en tung arv, I bærer rundt på. Men trods de høje forventninger har I formået at præge jeres idrætsgren med godt spil og store præstationer. Det har I opnået ved at være flittige og ambitiøse sportsfolk, og på den måde fremstår I som et godt eksempel for jeres jævnaldrende. Jeg er derfor glad for at I kan være her i dag og blive hyldet på samme vis som de tidligere hold. Jeres alder taget i betragtning, kan I med samme flid også være gode repræsentanter for Brøndby Kommune, i mange år fremover.

Sidste år havde vi den helt usædvanlige glæde at kunne modtage samtlige Svanholms fire hold, der havde vundet danske mesterskaber. I år måtte I så ’nøjes’ med to danske mesterhold – det siger jo meget om den vinderkultur, som over årene er blevet en del af Svanholms DNA, når man ikke længere stiller sig tilfreds med to danske mesterskaber…..

Han gennemgik herefter hvordan de to hold havde nået deres DM og sluttede:

Til Svanholms trænere og ledere vil jeg gerne sige, at kommunen er stolt over, at I år efter år også magter at være arrangører af store internationale arrangementer. Der var internationale kampe i mange aldersgrupper på Svanholm Park. Bl.a. besøgte tre forskellige ungdomslandshold banerne, ligesom Englands største og mest traditionsrige klub MCC spillede mod et udvalgt dansk hold.

Også på skoleområdet yder I en stor frivillig indsats. I har sammen med kommunen arrangeret skoleidrætsdage, hvor 4. klasserne spiller cricket i 3 dage. I lægger hus og trænere til, når der i to uger gives tilbud til børnene i forbindelse med Brøndby i bevægelse. I arrangerer indendørs skolemesterskaber i cricket henover vinteren og som noget helt nyt, har I indledt et samarbejde med Brøndbyvester Skole, om et forløb med undervisning i cricket i idrætstimerne.

I forvejen laver I et kolossalt ungdomsarbejde og tager Jer af nogle af de drenge, som ellers ikke finder vej til idrætsklubberne.

Så lad mig afslutningsvis endnu en gang gratulere jer alle og sige tillykke med endnu to danske mesterskaber.

Deltagerne fik udover borgmesterhåndtryk hver to erindringsgaver, et krus og et håndklæde og bag efter et lille traktement, hvor man kan se, hvad sundhedsapostlene er oppe mod. De to flotte og lækre frugtopsætninger blev stort set ikke rørt, men slikskålene blev tømt under indtagning af en usund sodavand.


http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2393-wdogxoxkvu_17112015174940.jpg

Fra venstre Rahman, Zeshan, Azan, Ali, Nabel, Saif, Saud, Muneer

http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2394-qsstuvcyop_17112015174940.jpg

Saud tager selfie af ham selv og borgmester Ib Terp

http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2390-ruqbkkjeow_17112015174930.jpg

Zeshan, Saif, Saud

http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2391-vakehhxbxs_17112015174930.jpg

Ali, Nabel, Zeshan. Saif og Henriksen

http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2388-cbazbyhtlz_17112015174930.jpg

Saif, Said, Ali og Azan

http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2392-rdxnpocupl_17112015174930.jpg

Abdullah, Musa, Wahid og Sami

http://www.svanholm.cc/files/38-07112015100353/2389-gfeqmvtyqf_17112015174930.jpg

De mange flotte billeder er taget af Anni Hornbak Sperling, Brøndby Kommune