Generalforsamling for Svanholm Cricketklub & Vennerne

Lørdag d. 13. februar 2010 kl. 12:52 af Henrik Pfaff

Så er det tid til årets generalforsamlinger. Mød op tirsdag den 9. marts 2010 og giv den mening til kende.

 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svanholm Cricketklub og Svanholms Venner
 
Ordinær generalforsamling i de to foreninger afholdes således:
 
 
Tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 på Svanholm Park, Svanholm Allé 2, 2660 Brøndby Strand Svanholm Cricketklub
 
1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger beretning
 • herunder beretning fra ungdomsudvalget (SH)
 • herunder orientering fra arrangementsudvalget (HP)
3: Kassereren fremlægger regnskabet
4: Valg af bestyrelse, der i øjeblikket er:
 • Søren Nissen (formand – på valg)
 • Søren Henriksen (næstformand)
 • Lars Bo Gottwald (kasserer – afgår uden for tur)
 • Henrik Pfaff, (arrangementsudvalg – på valg)
 • Mickey Lund (ungdom – afgår uden for tur)
 • Dennis Zachariasson (- på valg) og Lars Hansen (klubleder)
5: Valg af 2 revisorer, der i øjeblikket er:
 • Michael Petersson 
 • Shafqat Riaz.

6: Valg af 2 revisorsuppleanter, der i øjeblikket er:

 • Peter Leiberg Christensen
 • Daniel From.
7: Eventuelt
 
 
Med venlig hilsen
Søren Nissen
 
 
 
Svanholms Venner
 
1: Valg af dirigent
2: Kassereren fremlægger regnskabet
3: Valg af bestyrelse, der i øjeblikket er:
 • Klaus Frederiksen (formand – på valg)
 • Morten Petersson (kasserer)
 • Søren Henriksen (sekretær – på valg)
 • Henrik Pfaff (næstformand)
 • Lars Hansen (- på valg)
4: Valg af suppleanter:
 • Michael Petersson
 • Mickey Lund
5: Valg af revisorer
6: Valg af 2 revisorsuppleanter
7: Eventuelt
 
 
Med venlig hilsen
Klaus Frederiksen