Generalforsamling i Svanholm Cricketklub og Svanholms Venner tirsdag 24. februar 2009

Tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 21:25 af Daniel From

HUSK at generalforsamlingerne finder sted i aften på Svanholm Park kl. 19.00

Svanholm Cricketklub

 

1:    Valg af dirigent.

2:    Formanden aflægger beretning.

-          herunder beretning fra ungdomsudvalget

-          herunder orientering fra arrangementsudvalget

3:    Kassereren fremlægger regnskabet.

4:    Valg af bestyrelse, der i øjeblikket er:

Søren Nissen (formand), Søren Henriksen (næstformand – på valg), Finn Nistrup (kasserer – ønsker ikke genvalg), Henrik Pfaff. (arrangementsudvalg) og Mickey Lund (ungdom – på valg), Dennis Zachariasson og Lars Hansen (klubleder – på valg).

5:    Valg af 2 revisorer, der i øjeblikket er: Flemming Søegaard og Thomas Hansen.

6:    Valg af 2 revisorsuppleanter, der i øjeblikket er: Peter Leiberg Christensen og Shafqat Riaz.

7:    Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Søren Nissen
 
  

Svanholms Venner

 

1:    Valg af dirigent.

2:    Kassereren fremlægger regnskabet.

3:    Valg af bestyrelse, der i øjeblikket er:

       Klaus Frederiksen (formand),

       Morten Petersson (kasserer – på valg),

       Søren Henriksen (sekretær),

       Henrik Pfaff (næstformand – på valg) og

       Lars Hansen.

4:    Valg af suppleanter:

       Michael Petersson og Mickey Lund

5:    Valg af revisorer.

6:    Valg af 2 revisorsuppleanter.

7:    Eventuelt.

 

Med venlig hilsen

 

Klaus Frederiksen