Masser af skoleaktivitet

Mandag d. 12. oktober 2015 kl. 22:11 af Henrik Pfaff

Med 2 x 3 dages skolebesøg af 2.-3 klasser fra Brøndby skolerne i forbindelse med kommunens bevægelsesuger afsluttedes for 2015 et heftigt samarbejde med skolerne i Brøndby.

Skolerne er særdeles glade for at komme her og udover et par enkeltbesøg af klasser havde vi i sommers over tre dage besøg af samtlige tredje klasser i Brøndby og her i oktober var ni 2.-3. klasser på besøg. 


Derudover havde vi omkring 200 brøndby-elever til stævne i idrættens Hus i foråret efter at Jørgen Jønsson og Søren Vestergård indledningsvist havde besøgt skolerne, således at skolemesterskaberne kunne afvikles med elever, der vidste noget om, hvad det drejede sig om.


Det var en utrolig entusiasme, som både elever og lærere lagde for dagen her i oktober, hvor der til nogle af timerne blev puttet 36 elever ind i den lille hal på Svanholm Park. Her fik Frederik Klokker aktiviteterne til at køre i høje omdrejninger. Oppe på 1. sal sad Jørgen Jønsson, der ved hjælp af videoer fra store kampe underholdt klasserne om hvad ”rigtig” cricket går ud på .


Frederik Klokker får orden på tropperneJønsson underholder om ”rigtig” cricketFra udendørsstævnerneDer er gang i den

Vi har fået en bevilling fra kommunen, der betyder at vi kan sende instruktører rundt i skolerne omkring 10 timer. Det er så tanken, at det hele så skal afsluttes med en skoleturnering.


Men en af lærerne her i oktober var så entusiastisk, at han lovede at samle et eller to klassehold til et lille stævne i Schneekloth-Hallen en søndag i november, hvor vores miniputter kan være med også.