Nu er de andre også med: Rekrutteringsdag d. 2. marts

Mandag d. 19. februar 2024 kl. 21:23 af Henrik Pfaff

Inspireret af vores succes med en rekrutteringsdag i 2022 satte fire klubber i Københavnsområdet sig sammen med det formål at samle kræfterne og rekruttere sammen. De fire klubber er: AB, Glostrup, KB og Svanholm.

Formålet med projektet er at støtte og inspirere hinanden i den enkelte klubs bestræbelser på at blive mange flere. De 4 klubber har afholdt en række møder, hvor der er blevet drøftet hvorfor og hvordan.

Klubberne henvendte sig efterfølgende til forbundet i samlet flok og præsenterede deres ide og bad om støtte til projektet. Forbundet stillede sine resurser til rådighed til dette projekt.

Siden starten har der så været arbejdet med planerne, og i efteråret 2023 blev de første konkrete spadestik så taget. En aftale med et firma, der har erfaringer med annoncering på de sociale medier blev indgået.

Film og foto er optaget, tekst er forfattet og planen lagt. Udover kampagner på de fire klubbers Facebook og Instagram profiler, så kører der en understøttende kampagne på DCFs Facebook og Instagram. Der er lavet plakater og flyers til kampagnen.

Hvis du ikke har noteret dig disse kampagner, så er det nok fordi de er meget specifikt målrettet til udvalgte områder omkring klubberne og i forhold til målgruppens forældre. De kører i baggrunden og viser sig på målgruppens profiler, når de er på.

Målgruppen er piger og drenge i alderen 7 – 12 år. En målgruppe, som klubberne er enige i, og som der er planlagt efter.

Svanholms dag erLørdag den 2. marts Kl. 12.00 – 14.00Schneekloth hallen, Brøndby Møllevej 2,l 2605 Brøndby

Henvendelse til Raja Rehan Khan: mailrajarehandk@gmail.com; Tlf. 21868080

Fra dagen i 2022