Nu skal piger også spille cricket

Fredag d. 5. juni 2009 kl. 17:35 af Henrik Pfaff

Svanholm Cricketklub får flot donation fra Danske Banks Initiativfond.

- Jeres inititativ til en kampagne for at få piger af anden etnisk herkomst til at spille cricket, lyder som en god ide. Vi føler os overbevist om, at der specielt blandt de mange pakistanske piger i Brøndby Strand-området er et stort potentiale, som I med den rette tilrettelæggelse kan få inddraget i foreningensarbejdet. Det er vigtigt, at der også i de frivillige idrætsforeninger tilstræbes integration ved hjælp af en bred vifte af tilbud. Cricketsporten har de rette traditioner til at kunne friste i Jeres lokalområde.

Med disse ord gav Jens Risum fra Danmarks Idræts-Forbund Svanholm Cricketklub en glædelig meddelelse. Danske Bank havde imødekommet klubbens ansøgning på 20.000 kr. til et projekt med henblik på at få piger af anden etnisk herkomst end dansk sat i gang med at dyrke idræt - i dette tilfældesat i gang med cricket.
 
 

Svanholms Mickey Lund viser filialdirektør Jane Cristensen og Jens Risum fra DIF hvordan han vil gribe cricketundervisningen for piger an

 
Pengene kommer fra Danske Banks initaitivpulje. Her har en lang række institutioner landet over kunnet lægge billet ind på en legatuddeling og der var søgt om mange gode formål.

- I vores styregruppe i Danske Bank i København kunne vi ikke stå for dette projekt som en af de støtteværdige.Vi ønsker Svanholm tillykke med bevillingen og ønsker held og lykke med projektet, som vi er sikre på forankres på en god og blivende måde hos Jer, sagde Peter Gudsøe, markedschef Danske Bank, region Storkøbenhavn.

Danske Bank uddeler hvert halve år omkring 2 1/2 million kr. til lokalt forankrede initiativer. Det kan være lokalt teater eller lignende. Et af de mere originale støtteværdige initiativer i dette lokalområde har været et projekt, hvor børn, der har haft det svært i skolen, blev uddannet som 'guider' på Arken. Senere guidede de deres egne forældre samt klassekammerater og familie rundt på museet . De har nu frikort til museet en periode. De har på denne måde fået en succesoplevelse og samtidiginteresse og viden om kunst.