Nyhedsbrev til klubber og andre der følger cricket i Danmark

Søndag d. 18. juli 2021 kl. 21:11 af Henrik Pfaff

Vi er nu i uge 28, og mange er begyndt deres ferie eller gør det snart. Selvom Danmark er ved at åbne efter 18 måneders nedlukning og en række restriktioner, så er vi alle og vores idræt stadig under indflydelse af covid-19.

Vi har i Danmark kunnet spille cricket næsten som normalt. I 2020 kom vi senere i gang, men alle fik mulighed for at komme ud på græs. Det har også været tilfældet i sommeråret 2021 og vi forventer, at gennemføre sæsonen som planlagt.

Mens ferieroen har meldt sig, så vil vi gerne dele en række informationer og fortællinger med jer alle.

Kvindeprojektet

Det kom godt fra land i september 2020, men som mange andre aktiviteter, har det været påvirket af covid-19 situationen. Den 18. maj bragte vi denne artikel på cricket.dk. omKvindecricket,der opsummerer status.

Det er besluttet, at forbundet er parat til at yde en økonomisk startpakke til de klubber, der rækker hånden op og gerne vil etablere kvindecricket i deres klub. Kontakt vores Generalsekretær for mere info omkring denne del.

Voksende disciplinære udfordringer

Den 6. juni bragte vi en artikel på cricket.dk omDisciplinære udfordringer.Vi ved alle at det ikke er gjort med dette ene opråb - det bliver en længerevarende proces at komme et meget bedre sted hen.

Hvad kan der gøres på den korte bane?

 • Klubberne skal sætte dette øverst på deres dagsorden. Sæt ambitionen for jeres klub og fokuser på hvad I kan gøre.

 • Anførerne bør tage ansvaret på sig. Det er jeres hold og jer, der har muligheden på banen for at vise vejen, og for at reagere når det ikke lykkedes. Søg altid den positive dialog med din anfører kollega på modstanderholdet og dommerne.

 • Hvad kan dommerne gøre? Afvis at skulle forklare og forsvare jeres kendelser. Insister på at love og reglementer overholdes. At tider overholdes og at regnskabet ajourføres således at I altid kan sikre et korrekt resultat på dagen. Og er der overtrædelser, så skal disse indberettes–uden undtagelse. Både stort og småt. Det gælder opførsel, beklædning, faciliteter og manglende adgang til toiletter og omklædning.

Forbundet vil aktivt følge om på både indberetninger og anden information, der kommer vores vej. Ikke kun i form af karantæner, advarsler, bøder ol. Men også med henstillinger og anbefalinger.

Gå gerne selv forrest allerede nu, og lad ikke andres manglende indsats stoppe dig eller få dig til at stoppe.

Dialogmøde 2021

I 2020 måtte vi desværre aflyse vores årlige dialogmøde. Det er nu i kalenderen for 2021. Mere præcist søndag den 31. oktober. Vi regner med at mødet begynder kl. 11.00 og med frokost kl. 13.00 og afslutning kl. 15.00.

Mere info følger på cricket.dk, men reserver dagen, hvis du gerne vil deltage for din klub.

Bestyrelsen

Et udpluk af de emner bestyrelsen for tiden beskæftiger sig med omfatter:

 • Strategiarbejde. Vores nuværende økonomiske aftale med DIF afsluttes med årets udgang og en ny periode begynder. Vi kan ikke her præsentere strategiens indhold i sit fulde omfang, men grundlæggende handler det om vækst. Vi skal være mange flere, der er med i vores idræt. Ikke bare flere hold med voksne mænd - Dem vil vi beholde. Men mange flere unge og rigtigt mange flere kvinder. Meget mere om dette i anden halvår i 2021, hvor vi vil gå i dialog med klubberne og fremlægge vores samlede strategiske fokus for fremtiden.

 • Valg af ny formand i DIF er netop afsluttet. Efter mange i front for DIF, trak Niels Nygaard sig tilbage fra posten. Niels har været fremragende formand, særligt under covid-19 pandemien har han vist et sandt lederskab og styres idrætten godt videre. Vi takker Niels for indsatsen, og byder samtidig den nye formand Hans Natorp velkommen. Hans blev valgt efter en valgproces, hvor både han og modkandidaten Thomas Bach præsenterede sig selv og deres tilgang til opgaven. Efter denne intense proces blev Hans valgt, mens Thomas fortsætter på næstformandsposten sammen med nyvalgte næstformand Franz Hammer.

 • Nye medlemmer til bestyrelsen blev valgt på vores digitale rep-møde. Lene Slebsager og Suba Sivakumar er nu med i bestyrelsen. Når vi kommer på den anden side af covid-19 udfordringerne, regner vi med at der bliver lejlighed til at de også kan præsentere sig fysisk.

 • Netop nu er der et spændende valg til ICC Chief Executives Committee hvor der skal vælges repræsentanter blandt de”Associate” lande.Af flere årsager valgte Umair Butt at opstille. Med en plads i CEC er man en del af det vigtigste organ i ICC. De leverer mange forslag ind i bestyrelsen og fører tilsyn med mange områder af sportens udvikling.

  Elite og landshold

  Vores nye landsholdstræner Ruan Louw er ankommet og allerede i gang med en masse aktiviteter. Sammen med Frederik planlægger han hvorledes vi kan få spillet en masse cricket hen over sommeren. Læs her lidt mere om de planlagte aktiviteter:Elite aktiviteter

  Med venlig hilsen Dansk Cricket-Forbund

  Formand Umair Butt

  Brøndby 16. juli 2021