Skole-Ol med 450 børn på Svanholm Park

Mandag d. 18. september 2023 kl. 09:46 af Henrik Pfaff

For anden gang i år afholdt vi Skole-OL på Svanholm Park. 21 klasser med omkring 450 elever deltog. De udgjorde de fleste af 5.-6.- klasserne fra Brøndby Strand-Skole, Brøndbyvester Skole og Brøndby Strand Skole – de tre folkeskoler, der er i Brøndby.

Forinden havde vores træner Bret Mulder ligesom sidst været i besøg hos flere af klasserne, så de var nogenlunde forberedt. De andre var han hos i foråret

Vejret artede sig så nogenlunde og ungerne så ud til at more sig og gik op i det, selvom det var en lang dag fra kl.9.00 – omkring 13.00.

Der spilles en art tilpasset non stop-cricket.


Introduktion

5. klasserne

6. klasserne


Bret havde forinden haft en niende klasse, som han ”uddannede” som dommere. De holdt tjek med pointene og prøvede at få ungerne så nogenlunde til at overholde reglerne.


Bret holder tjek med tiden

Der er gang i den :)

Frederik Klokker og Kamilla Ahrensbach holder tjek med resultaterne


Bagefter hørte vi nogen af dem klage til deres klasselærer over, at ungerne var vilde og højrøstede.

Det var en fornøjelse for hende at Svare: ”Så kan i se, hvordan jeg har det hver dag…”

De to vinderhold får en tur til Billund næste forår, hvor det afsluttende Skole-OL afholdes. Der spilles i en del andre cricketklubber, der også sender deres vindere.

Reglerne blev introduceret af Frederik Klokker, der havde landstræner Keith Dabwenga med og de og Bret Mulder samt Brøndby kommunes idrætskonsulent Kamilla Ahrensbach og klasselærerne havde det overordnede ansvar.

Det er kun meningen, at der fremover skal være et stævne, men kommunen havde ønsket at lave stævnerne om efteråret, så de ikke falder sammen med tilsvarende i andre idrætsgrene om foråret.


Et af vinderholdene