Student og viking

Fredag d. 3. juli 2020 kl. 10:04 af Henrik Pfaff

Vi oplevede to bemærkelsesværdige ting i ugen. Vi plejer at bringe årets hue – og sådan en af vore medlemmer fik vi også i år, nemlig 2. holdets lille fastbowler Asad Shah, som kunne tage sin HF-hue på.

Asad Shah med hue og to af sine miniputter


Og så fik vi en træner, der stiftede bekendtskab med vikingetiden og mængder af kongegrave.

Adnan Akmal var i Roskilde og besøgte både vikingeskibsmuseet og domkirken. Begge gav ham formentlig noget af et kulturchok.

Vi skulle have bedt begge institutioner om at notere det i deres gæstebog – har de før haft besøg af en pakistansk testspiller ?

På turen rundt i Roskilde gjorde Adnan som han plejer – smilede til alle han mødte.

Bortset fra en sur dansk pige blev han belønnet med lutter smil tilbage.


Adnan på vej til vikingskibene

Skuldelevsbåden stifter bekendtskab med en pakistansk testspiller og omvendt

Adnan foran Vikingeskibsmuseet

Adnan om bord på et vikingeskib

Adnan for Vikingeskibsmuseet


Og så var der domkirkebesøg i øvrigt med gratis orgelkoncert