Vigtig information til klubbens medlemmer

Torsdag d. 17. maj 2012 kl. 18:23 af Henrik Pfaff

Turneringsudvalget har meddelt Svanholm Cricket Klub, at to af 1. Holdets spillere i kampen den 6. maj 2012 mod KB er blevet idømt henholdsvis 4 og 5 spilledages karantæne.

Af kendelsen som foreligger på DCF´s hjemmeside fremgår det bl.a.:

”Med udgangspunkt i dommernes indberetning kan DCF konstatere, at KB’s Yasir Iqbal har ytret ukvemsord mod Svanholms gærdespiller Hassan Rashid, som virkede provokerende, og som fik Hassan Rashid til at overfalde Yasir Iqbal, hvorefter begge spillere slog på hinanden. Ifølge Svanholm’s og KB’s udtalelser nåede de to spillere dog ikke at opnå fysisk kontakt, inden de blev adskilt af KB’s markspillere. Under hændelsen tager KB’s markspiller Hamad Khan en gærdepind og slår Svanholm’s Hassan Rashid i ryggen. Hamad Khan rammer fysisk Hassan Rashid. Ifølge Svanholm’s udtalelse er der tale om mindst to slag og slag af en sådan kraft, at Hassan Rashid stadig har synlige mærker på ryggen. I forbindelse med hændelsen løber flere af Svanholm’s spillere ind på banen, og Svanholm’s Basit Javed tager en gærdepind og lægger an til at ville benytte denne som våben. Basit Javed bliver dog forhindret i at komme i kontakt med KB spillerne af dommer Ole Olsen.”

Svanholm bestyrelse har drøftet indberetningen med de berørte Svanholmsspillere. Begge spillere har erkendt de forhold som er angivet i dommernes indberetning. Endvidere har begge spillere beklaget deres adfærd overfor både bestyrelsen og holdet.

Bestyrelsen har meddelt spillerne, at Svanholm Cricket Klub uforbeholdent støtter turneringsudvalgets kendelse i sagen. Samtidig har bestyrelsen overfor de pågældende spillere meddelt, at klubben finder deres adfærd uacceptabel og såfremt de i bliver involveret i en lignende hændelse, vil deres fortsatte medlemskab af klubben vil blive taget op til overvejelse.

En enig bestyrelse udtaler samtidig, at Svanholm Cricket Klub ønsker at fremstå som en idrætsforening, hvor sportens uskrevne regler om etik praktiseres. På den baggrund forventes det at alle klubbens spillere udøver deres sport i den ånd.

Endvidere er det bestyrelsens opfattelse, at alle klubbens hold til enhver tid skal følger dommernes eller holdets anføres anvisninger. Undladelse heraf vil være i strid med klubbens grundlæggende værdier, og vil være uforenelig med fortsat medlemskab af Svanholm Cricket Klub.

På Bestyrelsens vegne

Søren Henriksen

Næstformand