VIGTIGT - Nedlukning - Covid19

Lørdag d. 8. maj 2021 kl. 08:42 af Henrik Pfaff

Kære idrætsforeninger i Brøndby Strand Sogn, Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune påbyder hermed nedlukning af indendørs idræts- og fritidsaktiviteter for børn, unge og voksne 0-69 år i Brøndby Strand Sogn.

Nedlukningen berører følgende 13 idrætsforeninger i Brøndby Strand Sogn,

 • Brøndby Ny Rideklub,

 • Brøndby Strand Gymnastikforening

 • BSI Badminitonafdeling
 • BSI Bordtennisafdeling
 • BSI Håndboldafdeling
 • Brøndby Karate Klub
 • Mågevejen United
 • Stranden Selvforsvarsforening
 • Svanholm Cricketklub
 • Brøndby Strand Seniormotion
 • Come and Dance
 • Fight 4 Fit
 • Bosna IF

Påbuddet om nedlukning er gældende fra dato: 7. maj 2021 og er gældende indtil Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt Brøndby Kommune, at påbuddet kan ophæves med henvisning til incidenstallet for Brøndby Strand Sogn.

Baggrunden er, at incidensen i området/ kommunen overstiger grænseværdien +100, som betyder, at Kommunalbestyrelsen kan påbyde yderligere restriktioner og/eller nedlukninger i et område/kommunen.

Incidensen for Brøndby Strand Sogn er de seneste 7 dage – se tabel 1.

Tabel 1(testkorrigerede)

7/5

6/5

5/5

4/5

3/5

2/5

1/5

432

417

368

297

276

226

191

Påbuddet ophæves når:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der er ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen

eller

 • kommunen i de seneste syv dage, dvs. syv dage i træk, har været færre end 100 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere (testkorrigeret).

Grupper, der er undtaget fra lokal nedlukning

Undtaget er de faciliteter, udøvere af professionel idræt benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen.

Meddelelse og offentliggørelse

Kommunalbestyrelsens beslutning om restriktioner/nedlukning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og meddelt til allekommunens tilbud og institutioner,der er omfattet af beslutningen.

Genåbning formidles via samme kommunikationskanaler.

Retsgrundlag

Nedlukningen foretages med henvisning til principperne i § 4a i Bekendtgørelse nr. 596 af 09/04/21 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19.

Model for justeret automatisk nedlukning

https://sum.dk/nyheder/2021/april/modellen-for-automatisk-nedlukning-justeres-og-traeder-i-kraft-fredag-den-30-april

Håndtering af lokale smitteudbrud, pjece

https://coronasmitte.dk/Media/637538318578478460/H%C3%A5ndtering%20af%20lokale%20smitteudbrud%20med%20COVID-19.pdf

Klagevejledning

Klageadgang er afskåret

Har I spørgsmål til dette påbud, er I velkomne til at tage kontakt til,

Leder af Sundhedsplejen, MPG

Pia Rønnenkamp

Mobil:23 64 72 94

E-mail:piron@brondby.dk

Teamkoordinator for Kultur, Idræt og Bevægelse
Frederik Dam Bloch

Mailfrdab@brondby.dk

Telefon 23 88 55 84

Med venlig hilsen

Sundhedsberedskabet i Brøndby Kommune

Frederik Dam Bloch – Teamkoordinator for Kultur- Idræt og Bevægelse


Brøndby Kommune
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
Park Allè 160
2605 Brøndby
Mobil: 23 88 55 84
Mail:frdab@brondby.dk
Web:www.brondby.dk


Signerede eller krypterede mails kan sendes til:
Børneforvaltningen:born@brondby.dk
Kultur- og idrætsforvaltningen:kulturidraet@brondby.dk