Nøgledatoer - Svanholm Park

Oktober 1998

 • BIF ønsker at udvide ud mod og hen over cricketbanen i forbindelse med bygningen af det nye stadion. Det kan kun ske, hvis cricketklubhus og bane flyttes andetsteds hen. Der forhandles om vilkårene for en flytning og Svanholm indvilliger i at flytte til et område ved Brøndby Strand, som var til salg og som indtil da havde været brugt til landbrug. Dele af området må ikke anvendes til boligbyggeri og er derfor velegnet til formålet.
12. maj 1999
 • Kommunalbestyrelsen vedtager lokalplan for området, herunder for 'delområde B', der kun må anvendes til fritidsformål med cricketbane og tilhørende klubhus, tennis samt lege-opholdsareal. Samme dag beslutter kommunalbestyrelsen ordlyden af den annonce, hvorefter ejendommen Brøndby Stadion 26 sættes til salg. Det drejer sig om det daværende klubhus med tilhørende bane og træningsanlæg. Køberen skal forpligte sig til på grundens areal at anlægge en fodboldbane for amatørholdene i Brøndbyernes Idrætsforening samt at anlægge ca. 200 parkeringspladser med vej indenfor et tidsrum af 8 år efter at cricketklubben er fraflyttet.
28. juni 1999
 • Svanholm orienteres om, at en næsten enstemmig kommunalbestyrelsen har stemt for bevillingen til de nye baner ved Brøndby Strand og at ved næste kommunalbestyrelsesmøde kommer bevillingen til klubhuset på dagsordenen.
Efteråret 1999
 • Nedrivningen af det tidligere klubhus påbegyndes, da det er i vejen for udbygningen af stadion. Der opstilles nogle containere til erstatning. Teknisk Forvaltning påbegynder i samarbejde med Svanholms bestyrelse udarbejdelse af projekt for nyt klubhus og nye baner.
December 1999
 • Projekteringsbevilling og klubhusets anlægsudgift godkendes.
Vinter 2000
 • Ingeniørfirmaet Dines Jørgensen bliver tilkoblet.
15. marts 2000
 • Projektet udbydes efter en ny metode i 'partnering' - udbud efter forhandling.
26. maj 2000
 • To firmaer udvælges efter prækvalifikation til nærmere forhandling.
 • NCC Danmark Byg A/S og Brøndbykonsortiet.
 • København Amt giver tilsagn om økonomisk støtte.
 • Team Danmark giver tilsagn om økonomisk støtte.
14. august 2000
 • Kommunen godkender anlægsudgift.
12. oktober 2000
 • Den endelige kontrakt med NCC bliver formelt underskrevet.
 • Første spadestik tages.
2. februar 2001
 • Rejsegilde.
2. juli 2001
 • Svanholm Park står færdig og bliver overdraget til Svanholm Cricketklub.
Juli & august 2001
 • Udenomsarealer, sight-screens, pitche og udhuse færdiggøres.
23. august 2001
 • Svanholm Park bliver indviet.
Teknisk beskrivelse af klubhus
Det nye klubhus er bygget som to sammenbyggede bygninger, der vender sig mod de nye baner og som kan virke som centrum både når anlægget anvendes til de to daglig baner og også som enkeltbane til internationale kampe.
Der er derudover opført materialehuse til gartnerudstyr og banemateriel.
Klubhuset består af
 • Klubhusfaciliteter på 1sal.
 • Indgang, træningshal med omklædning og depoter i stuen.
 • Teknik og depotrum i kælder.
Materialehusene består af
 • to rum
Størrelse
 • Stueetage er på 660 m2
 • 1 sal er på 346 m2
 • Kælder er på 99 m2
Byggeriets parter
Bygherre:
Arkitekt:
Ingeniør:
Entreprenør:
Brøndby Kommune
Brøndby Kommune
Dines Jørgensen & co
NCC Danmark BYG